Poistenie COVID-19 s MSC Cruises

 

Milí priaznivci plavieb, 

prinášame Vám informácie o COVID -19 poistení, ktoré odporúča lodná spoločnosť MSC Cruises pre svoje plavby.

Dôležité!  Všetci cestujúci musia mať Covid poistenie, ktoré pokrýva riziká od potvrdenia rezervácie/plavby až do vylodenia/ukončenia plavby. Toto krytie zahŕňa poplatky za zrušenú plavbu, čiastočné náklady za prepravu v prípade pozitívneho testovania počas plavby, karanténu, lekársku pomoc/ošetrenie, hospitalizáciu. Ak si cestujúci neželá zakúpenie Covid poistenia od MSC Cruises, je nutné aby mal zakúpené poistenie podľa vlastného výberu. Avšak v takomto prípade MSC Cruises nezodpovedá za žiadne náklady a výdavky, ktoré nakoniec cestujúci bude musieť znášať v prípade odmietnutého nalodenia v dôsledku pozitívneho testu alebo blízkeho kontaktu s pozitívnou osobou (môže ísť o rodinu, skupinu spolu cestujúcich, ak je zo spoločnej skupiny čo i len jeden člen pozitívny, celá skupina vedená pod danou rezerváciu. resp. pre prepojené rezervácie, bude zamietnutá k nalodeniu).

Prísne sa dodržuje protokol o bezpečnosti a ochrane zdravia pri plavbe od MSC Cruises: TU

Toto poistenie (vzťahujúce sa sa len na plavbu a služby zabezpečené spoločnosťou MSC Cruises, nie na doplnkové služby, ktoré si klient organizuje individuálne) je predĺžené aj na plavby v sezóne leto 2021.

Aktuálne sú plavby k dispozícii klientele zo všetkých krajín Schengenu + Rumunsko, Bulharsko a Cyprus.

 

Poplatky za poistenie

Stredomorie a Severná Európa (blízke destinácie krajiny EU)

  • 25 EUR /  osoba ( dieťa do nedovŕšených 2 rokov grátis)

Karibik, Emiráty, Saudská Arábia (vzdialené destinácie mimo EU)

  • 29 EUR / osoba ( dieťa do nedovŕšených 2 rokov grátis)
  • Podmienky ostávajú nezmenené, súhrn nájdete TU, 
  • Poistenie je možné pridať už aj pre existujúce rezervácie, avšak rezervácia môže byť len v základom storno termíne ( t.j. poistenie treba pridať aspoň 60 pracovných dní pred nalodením alebo 90 pracovných dní pred nalodením v prípade zakúpenia plavby s letenkou od spoločnosti MSC Cruises  – storno poplatok do tohoto termínu je nateraz nastavené na 50 EUR / dospelá osoba )

 

Doteraz platné vyjadenie MSC  
Vzhľadom pre pandemickú situáciu je pre MSC Grandiosa a Magnifica plavby možné pridať poistenie od 25.12.2020 na všetky nové plavby s nástupom až do leta 2021- Poplatok je 25 EUR / osoba.

Pandemickú situáciu MSC Cruises neustále monitoruje, v prípade potreby vyhodnotí potrebu dokúpenia Covid poistenia aj pre ďalšie destinácie a obdobia.

Plavby pre leto 2021 musia mať zakúpené poistenie 60 dní pred nalodením – prvá plavba na letnú sezónu je dátumovaná k 27.03.2021.

 

Bude nahradené
Kvôli pandemickej situácii s Covid - 19, ktorej svet stále čelí, rožširuje MSC cruises plán ochrany / poistenie na celú zimnú sezónu 2020/2021 na MSC Grandiosa a MSC Magnifica (MSC Magnifica je pozastavená do 29.04.2021 vzhľadom na nepovolené vstupy do Grécka) a na celú sezónu leto 2021.

Testovanie pred vylodením:  
Od 12.02. 2021 spoločnosť MSC Cruises, v záujem zaistenia vyšších štandardov ochrany zdravia klientov a pre ich bezpečný návrat domov, zaistila možnosť zakúpenia si antigénového alebo PCR testovania (výter z nosohltanu) na palube lode aktuálne sa plaviacej Grandiose.
Každý piatok bude PCR test analyzovaný pobrežným laboratóriom – jeho cena bude 80 EUR / osoba. Samostné testovanie je ale nastavené tak, aby sa dodržali časy na preukázanie vykonaného testu a to 48 hod resp.72 hod.  Antigén test v hodnote 25 EUR bude taktiež k dispozícii kedykoľvek.  Náklady budú účtované na účet klienta, informácie o spôsobe testovania podáva klientom lodná spoločnosť priamo na mieste podľa termínu vylodenia. Ani jeden z týchto testov/výsledok nie je možne nahradiť bezplatný testovaním vykonaným počas plavby podľa protokolu o bezpečnosti a ochrane zdravia, ktorý sa dodržuje na palube pre posádku a cestujúcich počas plavby.

Podrobnosti o poistení MSC Cruises.

Späť na zoznam noviniek